Heart Matters

para talaga ang kanta na ito sa magsing-irog na di pinalad

tulad nina Romeo’t Juliet na pagkakataon ma’y di nabigyan

gustuhin ko mang sisihin si Shakespeare at pagbintangan

wala na siya upang panagutin sa krimeng di nya alam

sa isang banda nang pakinggan ko itong kanta

naisip ko ang Panginoon nung Siya ay pumarito

di man lang Siya nabigyan ng laan sana sa Kanya

pagmamahal na di dapat nauwi sa kamatayan Niya

pero heto na naman kasi ako, di naman kasi worship song ito

pero ang dating ng mga isip dito sa kokote ko

walang salang may basbas ng kaibigang Espiritu Santo