Heart Matters

kung madadala lang sana sa altar ang pangarap at hangarin

kung mababago lang sana ni Leonor Rivera ang pagiging masunurin

disin sana’y di nasayang mga sulat na sinilaban

nawala sa kasaysayan ngunit naitahi sa trahe de bodang sinulsihan

dahil kung hindi nabaril si Rizal malamang naitakas niya si Maria Clara

ay ano ba yan, si Simoun pala iyang nag-planong napurnada.